პარტნიორი 2018-10-11T01:10:43+00:00

პარტნიორი

ბადრი წილოსანი

კომპანიის მესაკუთრე (100%-იანი წილის მფლობელი)