პარტნიორი

ბადრი წილოსანი

1972 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მეტალურგიული ფაკულტეტი, სპეციალობით – ინჟინერ-მეტალურგი.

შრომითი საქმიანობა დაიწყო თბილისის ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხნაში განაწილებით, როგორც ახალგაზრდა სპეციალისტმა;

03.1976 – 04.1977 წწ. -ევშ ქარხნის კადრების გაანყოფილების უფროსი

01.1984-03.1986 წწ – ევშ ქარხნის უფროსის მოადგილე კომერციულ დარგში

03.1986 – 10.1996 წწ – ევშ ქარხნის უფროსის მოადგილე წარმოებისა და ეკონომიკის დარგში

10.1996 – 09..1997 წწ – ევშ ქარხნის დირექტორის მოადგილე , ეკონომიკისა და ფინანსების სამსახურის უფროსი

09.1997-04.1999 წწ – ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხნის დირექტორი

03.1999 – 08.2005 წწ – სს „ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხნის“ გენერალური დირექტორი

2002 წლიდან ბადრი წილოსანი სს „ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხნის“ მეპატრონე და ძირითადი აქციონერია.