ისტორია

2004 წელს ქ. რუსთავში სს „ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხნის“  ბაზაზე  რომელსაც 135 წლიანი გამოცდილება აქვს საფუძველი ჩაეყარა ახალ ვაგონმშენებლობას, სადაც კეთდება სხვადასხვა სახის ახალი სატვირთო ვაგონები, დახურული ვაგონები, ნახევარვაგონები, ხორბალმზიდები, ნავთობის ცისტერნები, ცემენტმზიდები და კონტეინერმზიდები.

ჩვენი კომპანია ფლობს შესაბამის სერთიფიკატს/ლიცენზიას, რომლის ფარგლებშიც ახორციელებს  ყველა ტიპის სატვირო და სამგზავრო ვაგონების, ელმავლებისა და ელექტროატარებლების ახალი გოგორწყვილებისა და მარაგ ნაწილების  წარმოებასა  და  შეკეთებას.

დამატებით შესაძლებლობებს წარმოადგენს   ასევე მშენებლობისთვის საჭირო ლითონ-კონსტრუქციების წარმოება.